Winner 2022

PEMENANG CISADANE CONTEST 2022

JUARACALLSIGNNAMAPROVINSISCORESPONSOR
Juara Nasional 1YD0NHGPRIKAL PRAKOSOJK – DKI JAKARTA62884Sammy Jonathan – YB1SAM
Juara Nasional 2YC7EVAEDI JULIANTOKB – KALIMANTAN BARAT59358Sammy Jonathan – YB1SAM
Juara Nasional 3YB9BACIDA BAGUS KETUT SANTIKA, SHBA – BALI58640Sammy Jonathan – YB1SAM
Harapan 1YD9BSBI MADE SUDIKABA – BALI58578Rismardi Yusmar – YB1RZ
Harapan 2YC9AAII GD PT AGUS TRISNA JULI ARTHABA – BALI58240Rismardi Yusmar – YB1RZ
Harapan 3YB9ATSI MADE SUDIPTABA – BALI57117Rismardi Yusmar – YB1RZ
Translate ยป